Configurar columnesLes columnes són un element important en la composició de documents de tipus periodístic. Si bé són fàcils de fer servir, presenten certes possibilitats que ens ajudaran a que la seva implementació sigui més senzilla, fàcil i ràpida alhora d'utilitzar-les.

Per crear columnes es procedeix de la següent manera:

  1. Cal situar el cursor al lloc on es vol començar a establir la c principi de les columnes.
  2. Anar al menú Format / Columnes i escollir el nombre, el format i diferents paràmetres.

A través del menú es pot establir la mida de les diferents columnes, alhora que es pot posar una línia de separació entre les columnes.

Si a les columnes es vol que el text passi d'una columna a l'altra es pot fer servir la possibilitat del menú Inserir salt de columna. També es poden introduir Retorns, encara que no és massa elegant ni recomanable.