Configurar blancs entre paràgrafsModificar l'espai blanc entre paràgrafs és una tasca senzilla de configurar amb el "LibreOffice Writer". Cal anar a Format / Paràgraf, pestanya Sagnats i espaiat. En aquesta pestanya cal fixar-se on diu Espaiat i augmentar o disminuir, segons les necessitats, els espais que es necessita que hi hagi a Sobre el paràgraf i/o Sota el paràgraf.