Salts de pàginaPer passar a la pàgina següent en un document cal anar al menú "Insereix / Salt manual" i, dins del menú que apareix, Salt de pàgina. Amb això, el text escrit a continuació passarà automàticament a la pàgina següent. Aquesta és una eina interessant perquè la maquetació del document no quedi desordenada en afegir text abans del salt de pàgina.