Configurar autoformats


El "LibreOffice Writer" pot anar donant format al document a mesura que es va escrivint. Si es vol que l’autoformat sigui actiu mentre s'escriu, cal que sigui activa l’opció Format / Correcció automàtica / En teclejar.

* L’opció Aplica aplica al document els canvis definits en les opcions de correcció automàtica.
* L’opció Aplica i edita els canvis mostrarà un diàleg que permet escollir quins canvis s’aplicaran i quins no.

Les opcions que s’aplicaran seran aquelles que s’hagin activat a Eines / Opcions de correcció automàtica, a la pestanya Opcions. En la figura següent, a la columna [T], es pot observar un exemple de quines són les opcions actives o inactives que s’aplicaran per a la correcció automàtica.