Copiar el formatSi necessitem aplicar a un bloc de text el mateix format que tenim en un altre bloc de text ja escrit utilitzarem l'opció de copiar format.Aquest botó és a la barra d'eines "Estàndard". En el cas de no estar activa es podrà activar des de Visualitza/Barra d'eines/Estàndard