Configurar fonts de dades

En les combinacions de correspondències una de les coses que cal fer és seleccionar a partir de quines dades es realitzarà la combinació de correspondència, per exemple, una relació de persones o empreses amb les seves dades postals. Per fer-ho caldrà anar a *Eines \ Auxiliars de combinació de correu.

  • En el quadre de diàleg següent, fem clic al botó Selecciona la llista d'adreces.

  • En el diàleg següent, com que no tenim cap font de dades, fem clic al botó Crea per crear-ne una de nova.

Si ja tenim una o diverses fonts de dades registrades podem seleccionar-la.

Ara podríem introduir les dades dels registres o, si cal, abans de començar amb la introducció podem personalitzar la base de dades perquè encaixi amb les nostres necessitats.