El sagnat


És la distància entre l'extrem de la línia i el marge de la pàgina i pot variar d'un paràgraf a un altre. Pot ser des de l'esquerra, des de la dreta i de primera línia (no s'ha de confondre el sagnat amb el marge, el marge és la distància entre el final de la pàgina i la zona rectangular on s'escriu, i és una característica de la pàgina).


Sagnat de primera línia

  • El sagnat de primera línia es pot fer des de la regleta, com a la imatge següent (cal seleccionar abans el paràgraf a sagnar):  • I també amb el menú Format / Paragraf, a la pestanya Sagnats i espaiat apartat Sagnat Primera línia.


En aquest mateix menú hi ha diverses opcions per als sagnats dels paràgraf del document: