Personalitzar tabulacions


En un document de "LibreOffice Writer" s'hi poden personalitzar les tabulacions per tal que les columnes quedin en las posicions desitjades i, a més, amb alguns dels tipus de tabulacions que s'han explicat: dreta, esquerra, centrada i decimal.

En afegir tabulacions personalitzades, les tabulacions per defecte desapareixen.

Per afegir una tabulació cal:

* Seleccionar quin tipus de tabulació es necessita: dreta, esquerra, …
* Clicar sobre el regle per fixar la tabulació en el punt desitjat.

Si s'introdueix alguna posició de tabulació que no es desitja, es pot eliminar. Per fer-ho, cliqueu-la i arrossegueu-la cap avall o cap amunt sortint de la barra de tabulacions, així desapareixerà la posició de tabulació que no es vulgui.

Si es vol moure una tabulació, cap a la dreta o l'esquerra, una vegada està posada, cal clicar-la amb el ratolí i l’arrossegar-la a l’esquerra o a la dreta.

Els tabuladors també es poden personalitzar des del menú Format / Paràgraf, a la pestanya Tabuladors.