Tipus de tabulacions


A la barra de tabulacions s'hi poden afegir diferents tipus de tabulacions en funció de les necessitats del text que s'estigui escrivint, per exemple:

- hi ha columnes amb text que necessiten justificar-se per l'esquerra
- altres on el contingut es pot justificar per la dreta, com les que contenen números o preus
- també algunes on la informació que contenen es necessita al centre de la columna

Això es pot fer, abans d'afegir les posicions de tabulació, seleccionant (mitjançant el selector que hi ha a la zona on es troben el regle vertical i l’horitzontal) el tipus de tabulació que es vol col·locar.

Hi ha quatre tipus diferents de tabulacions:


Tabulació “esquerra” (el text o els nombres que hi hagi després de la tabulació, apareixeran arrenglerats per l’esquerra).


Tabulació “dreta” (el text o els nombres que hi hagi després de la tabulació, apareixeran arrenglerats per la dreta).


Tabulació “decimal” (els nombres apareixeran arrenglerats a la dreta per la seva coma, independentment de les xifres decimals que tinguin).


Tabulació “centrada” (el text o els nombres que hi hagi després de la tabulació, apareixeran arrenglerats per la seva posició centrada).