2. Configurar la pàgina de forma bàsica

Com hem pogut veure, els documents que es generen en OpenOffice Writer tenen una orientació i uns marges predeterminats. Per canviar la configuració del document:

  • Menú Format/Pàgina…

S’activa una finestra com la següent on es poden personalitzar les opcions de configuració de pàgina. Hi destaquem les més habituals.

  • Una vegada canviades les opcions de configuració,cal fer clic al botó D’acord