1. Imprimir un document

Es pot donar l’ordre d’impressió d’un document de diferents maneres:

  • Des del Botó imprimeix el document directament . Donant l’ordre des del botó, s’envia a imprimir tot el document a la impressora que tenim predeterminada.

  • Menú Fitxer/Imprimeix….

Observem com donant l’ordre des del menú, s’activa una finestra que permet canviar les opcions d’impressió.

Una vegada modificades les opcions que interessen,cal fer clic en el botó D’acord

  • Combinació de tecles Ctrol+P. Donant l’ordre d’impressió amb la combinació de tecles, també s’activa la finestra que s’activa amb el menú Fitxer/Imprimeix….