3. Desplaçar-se dins d’un document escrit

Per desplaçar-se dins del text d'un document, cal conèixer les barres de desplaçament. Només les tindrem en pantalla en el cas que sigui necessari, és a dir, que no puguem visualitzar tot el document en la seva amplada i llargada. Si la informació ultrapassa una pantalla, tenim aquestes eines que ens permeten desplaçar-nos pel document per poder anar a mostrar aquesta part que queda oculta a la vista per sota o per la dreta, segons sigui el zoom amb què treballem.

També ens podem desplaçar pel document amb l'ús de les següents combinacions de teclat:

Inici. Permet anar a l’inici de la línia on està el cursor.

Fi. Permet anar al final de la línia on està el cursor.

Ctrl + Inici. Per anar a la primera línia escrita del document

Ctrl + Fi. Per anar a la darrera línia escrita del document.

Av Pàg. Desplaça a la següent pàgina.

Re Pàg. Desplaça a la pàgina anterior

Els botons amb aspecte de fletxa del teclat (cursors) permeten que ens desplacem línia a línia (fletxes verticals) i lletra a lletra (fletxes horitzontals).

Per veure amb claredat què és el que fan aquestes combinacions de tecles, recomanem introduir un text dintre del document i anar provant les diferents formes de desplaçament que s'han comentat.