5. Aplicar perfils i ombres de paràgrafs

Hi ha aplicacions de tractament d´informació que permeten personalitzar els paràgrafs del document aplicant un estil de contorn de línia o de color de fons. Aquesta, però, no és una opció que ofereixi el processador de textos online. En aquest sentit, està més limitat.