2. Alinear paràgrafs al centre

Aquest tipus d’alineació és bastant freqüent quan es volen escriure textos com a títols dintre d’un document.

Per aplicar una alineació centrada al paràgraf o paràgrafs del document s’han de seguir els següents passos:

1. Seleccionar el paràgraf o paràgrafs del document als quals es vol aplicar una alineació centrada.

2. Donar l’ordre d’aplicar l’alineació centrada. Això es pot fer de diferents maneres:

  • Menú Formata/Alinea/Centre

  • Botó alineació centrada de la barra d’eines

  • Amb la combinació de tecles Ctrol + E

Observarem com el paràgraf que teníem seleccionat queda perfectament alineat al centre del document.