6. Aplicar l’efecte de cursiva

L’efecte de cursiva també permet ressaltar visualment un determinat text dintre del document. Per aplicar aquest efecte:

1. Seleccionar el text que volem que tingui l’efecte de cursiva.

2. Fer clic al botó que aplica la cursiva.