5. Aplicar l’efecte de subratllat

L’efecte de subratllat també permet ressaltar visualment un determinat text dintre del document. Per aplicar aquest efecte:

1. Seleccionar el text que volem que tingui l’efecte de subratllat.

2. Fer clic al botó que aplica el subratllat.