4. Aplicar l’efecte de negreta

L’efecte de negreta permet ressaltar visualment un determinat text dintre del document. Per aplicar aquest efecte:

1. Seleccionar el text que volem que tingui l’efecte de negreta.

2. Fer clic al botó que aplica la negreta.