Modificació del format d'una taula

Per modificar el format d'una taula, hem de fer clic a sobre d'aquesta. Així, s'activaran les opcions Eines de taules.

En aquestes opcions trobem dues pestanyes que permeten editar l'aspecte de la nostra taula. Tot seguit comentem algunes de les opcions més rellevants que hi podem trobar:

* Pestanya Disseny

Permet aplicar estils de taula que ja estan creats, o bé, podem indicar el tipus de línia, colors… que es volen aplicar a la taula.

* Pestanya Presentació

Permet dissenyar l'estructura de la taula. Així, des d'aquesta pestanya podem inserir files i columnes, combinar o dividir cel·les, indicar l'amplada de la columna o l'alçada de la fila, indicar l'aliniació del text dintre de la cel·la….

NOTA: Aprofundirem més en la creació i edició de taules al nivell 2 del curs. Aquest tema es tractarà al mòdul 5.