Introducció a les taules

Crear taules

Les taules permeten organitzar la informació distribuïda en format de files i de columnes. Una taula està formada per cel·les distribuïdes en vertical i horitzontal tot i que es poden crear dissenys especials per a cada taula.

Trobem tres maneres de crear una taula: seleccionant les cel·les que volem, indicant-ho a la finestra de inserció de taula o bé dibuixant-la. Aquestes opcions diferents per crear una taula les trobarem a la pestanya Inserció de la franja d'opcions (botó Taula).

  • Botó Taula. En fer clic a sobre del botó, s’activa un desplegable en el qual cada quadradet representa una cel·la. S’han de seleccionar tants quadradets horitzontals com columnes volem que tingui la nostra taula, i tants quadradets verticals com files.

  • Botó Taula opció Insereix una taula.

S’activa una finestra com la que es mostra a continuació on es pot indicar manualment el nombre de files i de columnes

  • Botó Taula opció Dibuixa una taula. És l'opció més manual de totes atès que haurem de dibuixar nosaltres la taula manulament. Si provem aquesta opció podrem veure com el cursor del ratolí es transforma en un llapis i serà llavors quan, arrossegant, aconseguirem dibuixar primer el contorn de la taula i després les files i les columnes.

Microsoft Word 2010 també proposa una sèrie de models de taules definits que podem aprofitar sense necessitat de crear nosaltres la taula des de zero. Per fer-ho, fer clic a l'opció Taules ràpides i seleccionar el model de taula desitjat.

Una vegada donada l'ordre de crear la taula de qualsevol de les formes anteriorment comentades, observarem com s'activen les Eines de Taules que són un parell de pestanyes que abans no es visualitzaven: Disseny i Presentació

Des d'aquestes pestanyes podrem treballar l'edició de la taula que hem creat.

Eliminar taules

Per eliminar una taula:

1. Situar-se a la taula que es vol eliminar fent clic amb el ratolí a sobre de qualsevol cel·la. Observarem com s'activen les Eines de taules.

2. Situar-se a la pestanya Presentació i fer clic a sobre del botó Suprimeix.

3. Escollir l'opció Suprimeix la taula.