Accedir a l'ajuda

La utilització de l'ajuda en la majoria de programes que treballem des de l'entorn Windows és una excel·lent manera d'obtenir informació sobre l'ús i les possibilitats del programa.

L’ajuda de Microsoft Word 2010 es pot activar de diferents maneres:

  • Des del botó amb aspecte d’interrogant que es troba a la franja d’opcions.

  • Des del menú Fitxer (Ajuda del Microsoft Office).

  • Tecla F1 del teclat.

Una vegada donada l’ordre per activar l’ajuda, es mostra una finestra com la següent:

Per realitzar una recerca:

1. Escriure el text a cercar

2. Prémer la tecla INTRO o bé fer clic a sobre del botó de la lupa.

3. Es mostra un llistat de temes relacionats amb el text que hem cercat. Fer clic a sobre del text que interessa i, llavors, es mostrarà l’ajuda relacionada.