Identificar els menús d’opcions

Com comentàvem a la pràctica anterior, a la finestra de Word 2010 trobem la franja d'opcions on identifiquem tota una sèrie d'opcions organitzades en pestanyes (menús d'opcions).

Les pestanyes que hi trobem, per defecte, són les següents:

  • FITXER
  • INICI
  • INSERCIÓ
  • PRESENTACIÓ DE PÀGINA
  • REFERÈNCIES
  • CORRESPONDÈNCIA
  • REVISIÓ
  • VISUALITZACIÓ

Ara descriurem algunes d'aquestes opcions.

Pestanya **FITXER**:

Dins d'aquest menú les opcions que utilitzarem més sovint són: Desa - Anomena i desa - Obre - Tanca - Guardar como - Imprimir - …

Pestanya **INICI**

Opcions més habituals:Copiar- Tallar - Enganxar, així com les que permeten editar el format del text i dels paràgrafs.

Pestanya **INSERCIÓ**

Opcions de treball habituals: Taula - Imatges - Capçalera i peu - Número de pàgina

Pestanya **PRESENTACIÓ DE PÀGINA**

Són opcions que permeten treballar el format del document. Les opcions més freqüents: Marges - Orientació - …

Pestanya **REFERÈNCIES**

Des d'aquest menú es podran afegir notes al peu i relacionar informació del document amb, per exemple, els marcadors.

Pestanya **CORRESPONDÈNCIA**

Aquest menú permet fer i treballar amb combinacions de correspondència.

Pestanya **REVISIÓ**

Permet canviar l'idioma de correcció així com activar el corrector ortogràfic o les eines de control de canvis

Pestanya **VISUALITZACIÓ**

Les opcions més habituals d'aquest menú són les que permeten activar el regle, modificar el zoom i les opcions de visualització en pantalla.