Identificar les parts de la pantalla

La pantalla de Microsoft Word

Barra d'eines d'accés ràpid. Conté opcions que són molt utilitzades en el treball de documents com la de desar, desfer accions o refer-les. Es poden afegir o treure opcions seleccionant-les des de la fletxeta que hi ha a la dreta de la barra d'eines d'accés ràpid.

Barra de títol. A la barra de títol sempre es veurà el nom del document amb el que estem treballant seguit del nom de l'aplicació. Els documents creats en Microsoft Word, per defecte, sempre tenen el nom de Document1, Document2, Document3… fins que les desem amb el nom que desitgem.

A més, a aquesta barra de títol hi trobarem els botons propis de totes les finestres de Windows que permeten minimitzar, maximitzar o restaurar i tancar la finestra de l’aplicació.

Cinta o franja d'opcions.Aquesta part ens mostrarà les diverses opcions que podem emprar amb el Word classificades per categories (Fitxer, Inici, Inserció…).

Barres de desplaçament. També n'hi ha dues, vertical i horitzontal. Són els típics elements que permeten desplaçar-nos per acabar de mostrar la informació que no cap en una sola pantalla.

Espai de treball. Queda delimitat per unes línies (marges) que no sortiran en la impressió, i és el lloc on situem el cursor per poder treballar o introduir la informació del text.

Zoom. Permet apropar o allunyar el document per facilitar la seva visualització.

Vistes del document. Permet escollir la visualització del document. Per defecte es mostrarà amb la vista impressió que mostra el document tal i com quedaria imprès.

Barra d’estat. Aquesta barra, com indica el seu nom, indica l’estat del document; el número de pàgina en què estem treballant, nombre total de pàgines, idioma del corrector ortogràfic…