Configurar el número de pàgina

Les pàgines del document es poden numerar. Podem escollir el tipus de numeració, l'alineació i el número a partir del qual començar la numeració.

El quadre de diàleg de capçalera i peu permet numerar les pàgines d'un document tal i com s'ha explicat en el capítol anterior.

Una forma senzilla per numerar les pàgines d'un document és aquesta:

1. Activar l'opció "Insertar | Números de página…"

2. Ens apareix aquest menú contextual:

3. Fent clic damunt l'opció "Formato", tindrem aquest menú:

  • Posició: capçalera o peu.
  • Alineació: Esquerra, centre, dreta, exterior o interior.
  • El format permet escollir entre diferents formats de numeració.
  • Numerar o no la primera pàgina.
  • Començar a numerar pel número n.
  • Cas de voler començar la numeració a partir de la segona pàgina, cal activar el botó "Primera página diferente" de l'opció "Archivo | Configurar página… | Diseño de página".