Fer l’encapçalament de pàgina

Les capçaleres de pàgina fan referència a la informació del marge superior d'un document. Les capçaleres poden ser úniques per a tot el document o poden diferenciar les pàgines de la dreta o de l'esquerra.

Per crear o modificar capçaleres de pàgina:

1. Seleccionar l'opció "Ver | Encabezado y pie de página"

2. S'activa aquesta pantalla:

El cursor es situa sobre la zona de capçalera mostrant el quadre de diàleg de capçalera amb les opcions que s'especifiquen en la imatge següent:

Per crear capçaleres de pàgina alternes heu d'activar el botó de "Pares e impares diferentes" de l'opció "Archivo | Configurar página… | Diseño de página". A continuació heu d'accedir a la capçalera i entrar el text i, des d'aquesta posició, passar a la capçalera de la pàgina de l'esquerra i escriure el text que calgui.

Per suprimir una capçalera sols cal seleccionar el contingut i eliminar-lo amb la tecla SUPR.