La informàtica al núvol, concepte conegut també sota altres termes com núvol de còmput o núvol de conceptes (de l'anglès cloud computing), fa referència a la possibilitat d'oferir serveis de computació a través d'Internet. D'aquesta manera, la persona usuària, pot accedir a aquests serveis a través de qualsevol dispositiu que tingui connexió a Internet (Font: viquipèdia).

Entre els programes més coneguts, podem trobar Google Drive o Dropbox (podeu accedir a un vídeo sobre les possibilitats d'aquesta eina clicant en el següent enllaç.