Configurar la signatura electrònica al navegador per accedir a recursos

signatura.png

Per accedir i modificar aquestes funcions al "Firefox", cal que accediu a la icona , cliqueu a “Preferències” i tot seguit aneu al menú “Privadesa i Seguretat”:

A la part inferior de la finestra trobeu la part corresponent als Certificats.

La funció d'un certificat és ajudar a realitzar el xifrat/desxifrat de la connexió cap a un lloc segur, és a dir els llocs que utilitzen el xifratge en connectar-se amb el "Firefox" per evitar que altres usuaris maliciosos vegin les dades intercanviades. Sabreu quan esteu visitant un lloc segur ja que el "Firefox" us mostrarà la icona d'un cadenat a la barra d'estat:

: Un cadenat de color verd indica que la connexió no ha estat interceptada (esteu relament connectats on diu) i la connexió entre Firefox i el lloc web està xifrada per prevenir l'espionatge. Si a més us apareix el nom del lloc web de color verd: vol dir que el lloc web utilitza un Certificat de Validació Estesa (EV)

: Un cadenat de color gris amb un símbol de perill de color groc, indica que la connexió tan sols està encriptada parcialment i per tant hi ha possibilitat d'espionatge. El cadenat de color gris amb una línia vermella indica que la connexió no és encriptada i que no prevé l'espionatge ni els atacs "man in the middle".

La primera opció que se us ofereix és la possibilitat de fer que, quan algun lloc web us demani un certificat personal, el "Firefox" en generi un automàticament sense avisar-vos o que us ho demani cada vegada. Si seleccioneu la primera opció heu de tenir en compte que el "Firefox" no us avisarà que un lloc web fa la seva sol·licitud i per tant perdreu la capacitat de control d'aquestes dades personals.

El botó Visualitza els certificats us permet fer la gestió de tots els certificats emmagatzemats.

El botó Validació us permet gestionar quin servidor OCSP (Online Certificate Status Protocol) voleu utilitzar per validar els certificats dels llocs web que visiteu. Per defecte el "Firefox" valida automàticament un certificat que proporciona un servidor OCSP, però podeu especificar un servidor concret OCSP per validar tots els certificats. També us ofereix la possibilitat de tractar com a invàlid qualsevol certificat quan falli la connexió a un servidor OCSP. Tan sols haureu de modificar les opcions de validació quan el vostre entorn d'Internet així us ho sol·liciti.

Signatura electrònica

Actualment hi ha un seguit de tràmits que podeu realitzar directament a través d´Internet, sobretot amb l´administració pública, i per als quals necessiteu disposar d'un certificat d'usuari i d'una firma electrònica autenticada. En alguns casos, per exemple amb la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) cal instal·lar algun certificat al "Firefox" per poder realitzar tràmits digitalment.
Disposar d'un certificat d'aquesta índole us permet identificar-vos a Internet i intercanviar informació amb d'altres persones amb la seguretat que tan sols vosaltres i els vostres interlocutors poden accedir-hi. Per saber-ne més seguiu els enllaços: