Conèixer el concepte i la tecnologia de la veu per IP (Internet Protocol)

La Veu sobre IP (VoIP) és la tecnologia que permet la transmissió de veu a través d´Internet. Com totes les dades que circulen per la xarxa, la veu també ho fa de forma digital, és a dir en petits fragments d´informació (paquets) que es dispersen al llarg del seu camí i es recomponen en el seu destí. Això va fer que en un principi aquest tipus de comunicacions fossin de mala qualitat, amb retards i ecos. Però aquesta tecnologia ha evolucionat molt ràpidament i ha aconseguit superar aquests inconvenients inicials.
Per utilitzar aquesta tecnologia hom necessita un ordinador amb targeta de so, micròfon, altaveus i connexió a Internet (gairebé imprescindible ADSL o cable), i el programari ("softphone") adequat instal·lat tant al receptor com a l'emissor.

Actualment, a la proliferació de "softphone" (programari que simula el servei telefònic entre ordinadors), cal sumar-li l'aparició de terminals físics capaços de realitzar trucades IP com es farien amb un telèfon convencional. Algunes empreses, com "4GPhone", comercialitzen telèfons IP que es connecten via USB i amb els quals es poden realitzar trucades gratuïtes a usuaris que disposin del mateix aparell o amb tarifes molt reduïdes a telèfons convencionals o mòbils. Tanmateix amb l'aparició dels terminals IP WiFi, que utilitzen qualsevol punt d'accés per connectar-se a Internet, ja no cal ni estar lligat a un ordinador.

A més, hem de tenir en compte que a través d'IP també es poden transmetre dades d'altres tipus, per exemple, recursos multimèdia, respectant en tot moment la propietat intel·lectual.