Gestionar els contactes

És molt important disposar d'una bona llibreta d'adreces que us permeti enviar els vostres missatges. Tot seguit veureu com es crea un nou contacte a la llibreta d'adreces amb el "Thunderbird". D'aquesta manera simplificareu i fareu més eficient el procés d'enviar missatges de correu electrònic.

Videotutorial: Crear un nou contacte

El programa de correu Thunderbird permet gestionar els contactes a la llibreta d'adreces, ordenar-los, etiquetar-los i crear llistes de distribució, com veureu a la pràctica 2.