Ser conscient del problema dels correus massius

L'enviament i més encara el reenviament de correus de forma massiva, pot arribar a generar tot un seguit de problemes tant als receptors com als emissors dels missatges, d'entre els quals cal destacar l'spam. S'entén per spam qualsevol informació que arriba al nostre correu personal sense que hagi estat acceptada ni sol·licitada prèviament i que no prové d'una font coneguda i/o acceptada. Vegem tot seguit com podeu evitar aquesta problemàtica.

Quan envieu o reenvieu un missatge a altres persones cal que tingueu en compte les següents recomanacions:

  • Si reenvieu un missatge el primer que cal fer és esborrar-ne la capçalera (en vermell a la captura)que apareix a l'inici amb les dades de qui ens ha enviat el correu a nosaltres:  • Un cop fet això si feu "Enviar a:" i hi aneu afegint els correus de les persones a qui voleu enviar el missatge, tothom rebrà les adreces de tothom i per tant és una manera d'enviar dades de terceres persones sense tenir-ne la seva autorització. La manera correcta d'actuar és fent "Enviar amb Cco" ja que, fent-ho així, podreu afegir les adreces de qui convingui, però els receptors no veuran les dades de les altres persones.