Emprar opcions avançades dels cercadors

Cerca mitjançant el navegador

Amb "Firefox" podeu decidir si la barra d'adreces serveix com a cercador o si bé voleu afegir una finestra pel cercador a la barra d'eines. Per activar una de les dues opcions heu d'accedir al menú "Preferències" i a l'opció "Cerca" trobareu aquestes opcions. Un cop activada l'opció desitjada podeu escollir el motor de cerca que per defecte utilitzarà "Firefox".

També podeu afegir cercadors nous i eliminar-ne a través de l'opció: Motors de cerca amb un sol clic

Mentre esteu llegint el contingut d'una pàgina, és possible que vulgueu ampliar o contrastar informació determinada. Seleccioneu la frase o la part de la frase que us interessi, premeu amb el botó dret del ratolí i, en el menú contextual, escolliu l'opció: Cerca al web “la frase que heu seleccionat”. A la finestra del "Firefox", en una pestanya nova, trobareu una relació de pàgines que contenen una frase igual o similar a la que heu indicat.

També teniu l'opció de seleccionar una frase i, prement el botó esquerre del ratolí, arrossegar-la dins el quadre de cerca del "Firefox".

Obtindreu una relació de pàgines relacionades amb la frase introduï̈da.

Per cercar paraules a la pàgina que esteu visualitzant, aneu a la barra del menú, a Edita | Cerca en aquesta pàgina: per damunt de la barra d'estat, es mostra una barra de cerca que, si voleu, podeu tenir visible en tot moment. Escriviu (o seleccioneu a la pàgina i arrossegueu) una o més paraules dins el camp: Cerca. Amb colors, es ressaltaran les paraules trobades.

Cerca amb "Google"

De tots els cercadors, hem escollit "Google" ja que és un dels més utilitzats arreu del món. Buscar informació amb "Google" (igual que amb d'altres cercadors) és tan senzill com escriure la paraula o paraules clau a la caixa de cerca i polsar "enter". "Google" s'encarrega de buscar a la web les pàgines més rellevants. Per cercar informació és recomanable seguir aquestes recomanacions:

 • Totes les paraules són importants, tot i que hi ha algunes excepcions i, per tant, seran tingudes en compte en la cerca.
 • Simplifiqueu la cerca tan com pugueu.
 • Penseu en com estarà escrita, a la pàgina que esteu buscant, la informació que subministreu al cercador.
 • Utilitzeu el mínim possible de termes.
 • Escolliu paraules descriptives.

Podeu acotar les cerques fetes afegint alguns caràcters especials:

 • Si poseu una paraula o frase entre claudàtors [ ] "Google" ho entén com una pregunta.
 • Si poseu una frase entre cometes " " "Google" entén que li demanem les paraules exactes i en l'ordre exacte.
 • Podeu restringir la cerca a un lloc web, per exemple [tecnologies: xtec.cat] farà una cerca de la paraula "tecnologies" al domini xtec.cat
 • Podeu restringir la cerca a un tipus de lloc, per exemple [tecnologies: .edu] o també [tecnologies: .cat].
 • Si poseu un signe - just abans d'una paraula, "Google" entén que no ha de aparèixer aquesta paraula en la seva cerca. Per exemple: [antivirus - software] exclourà les referències al "software".
 • Si incloeu l'asterisc * entre paraules, "Google" s'encarrega de buscar paraules que millor poden encaixar en l'espai ocupat per l'asterisc i ens mostra la informació relacionada.
 • "Google" fa servir sinònims i això, algunes vegades, pot ser un problema. Si voleu que faci la cerca sense tenir-los en compte afegiu el símbol + just abans de la paraula (sense espais).
 • L'operador OR entre dues paraules farà que "Google" buscarà pàgines relacionades amb, com a mínim, una de les dues paraules, en canvi amb les mateixes paraules sense OR, "Google" buscaria pàgines amb les dues paraules a la vegada.