Els motors de cerca

Una de les funcions més habituals que es porten a terme amb els ordinadors i altres aparells informàtics és la cerca d'informació a Internet.

Els motors de cerca són programes informàtics dissenyats per trobar informació emmagatzemada a un sistema informàtic com ara una xarxa, Internet o un ordinador personal.

A partir d'una determinada paraula, o grup de paraules, o frase, l'usuari demana un contingut sota un criteri concret i el cercador li retorna una llista de referències que compleixen aquest criteri.

El procés es realitza a través de les metadades, que són vies per comunicar informació i que contenen tots els elements descriptius que permeten localitzar-la.

Aquests programes rastregen Internet recol·lectant pàgines web i introduint-les a les bases de dades automàticament. La característica essencial és que aquesta cerca es du a terme a partir d'una paraula clau.

S'ha de tenir en compte que no sempre és correcta la informació trobada per Internet. Convé contrastar diverses fonts i verificar sempre que sigui possible la seva fiabilitat.

Principals motors de cerca

  • Google. Representa el 96% de cerques a l'estat espanyol. Ofereix una forma ràpida i senzilla de trobar informació a la web, amb accés a un índex de més de 8.168 milions de pàgines web. Disposa també d'un motor de cerca per a imatges, notícies, llibres…
  • Yahoo!. És el segon més utilitzat. Funciona a través d'un índex. Ha signat un acord de col·laboració amb Bing.
  • Bing. És el cercador de Microsoft. La seva utilització està creixent amb força, sobretot als Estats Units.

Més informació:

Viquipèdia: Motor de cerca Google Yahoo!

Imatge de la capçalera: forumempresa