A nivell comunicatiu, les TIC avancen cada dia. Entre les diferents possibilitats, podem trobar les següents:

  • La televisió sota demanda

La televisió sota demanda fa referència a la possibilitat de la persona usuària d'introduir-se en una mediabase i cercar programes televisius ja emesos per tal de visualitzar-los en el moment que trïi. En aquest sentit, Televisió de Catalunya ha creat el recurs "TV3 a la carta", el qual es pot consultar des del següent enllaç.

  • La reproducció en temps real (streaming)

En parlar d'streaming fem referència a qualsevol emissió audiovisual en temps real realitzada a través d'Internet. Per exemple, hi ha moltes emissores de ràdio que emeten aprofitant aquesta tecnologia. Així, a part de propagar-se per les ones, també es propaguen a través de la xarxa.

  • La tecnologia d’igual a igual (P2P)

El concepte Peer to peer fa referència a les comunicacions extrem a extrem, és a dir, a aquelles comunicacions que sorgeixen entre un usuari emissor i un receptor que volen compartir dades.

Un exemple de recurs Peer to peer poden ser els torrents.