Desar les adreces més habituals

Desar les adreces d'Internet que habitualment fem servir pot ser molt útil a l'hora d'estalviar temps. Sovint també, convé recordar les adreces que, malgrat que no són habituals, ens agrada tenir a l'abast. Per afegir qualsevol adreça a les adreces d'interès, tan sols cal clicar a l'estrella que trobareu a la part esquerra de la barra de navegació.