Introducció

Pràctiques

  • Pràctica 3: Conèixer com funciona i quines utilitats permet Internet
  • Pràctica 4: Conèixer el programari necessari per tal d'accedir a Internet
  • Pràctica 5: Conèixer l'evolució i l'abast d'aquest medi