Entendre la importància d'actualitzar el sistema

Mantenir actualitzat el sistema operatiu és un fet bàsic si volem que el nostre ordinador funcioni en òptimes condicions.

No totes les actualitzacions tenen la mateixa importància. Per exemple, podem decidir ignorar-ne algunes referents a programes perifèrics que no fem servir però, en cap cas, podem deixar de banda aquelles que afectin a la seguretat i al rendiment del sistema.

Actualitzar el nostre equip ens servirà per poder atendre a noves necessitats i utilitzar noves tecnologies que en el moment de desenvolupar el sistema operatiu encara no existien. Però el fet més important, com comentàvem anteriorment, és cobrir amb actualitzacions les amenaces de seguretat que han sorgit des del moment que el "software" va sortir al mercat.