Entendre el concepte i valorar la importància de la seguretat

La seguretat és un concepte bàsic dins del món de la tecnologia. En parlar de seguretat no només hem de tenir en compte emprar programari per protegir la nostra màquina (antivirus, antiespies, tallafocs), sinó que aquest comença pel fet d'utilitzar el sentit comú a l'hora d'interaccionar amb les diferents eines tecnològiques i Internet: la prevenció és un fet bàsic.


Partint d'aquesta premisa en aquest mòdul es tractaran el següents continguts: