Controlar els fitxers de "log"

Els fitxers de "log" són registres de successos que es produeixen en el nostre ordinador, de manera que si s'ha produït algun problema sempre es guarda un registre del que ha passat al visor de successos. Aquests registres poden ser de nivell informatiu, errors del sistema o alertes de seguretat donats en un període de temps determinat.


Els fitxers de "log" es poden consultar seguint la ruta "Configuració > Tauler de control > Eines administratives > Visor de successos".

Revisar el rendiment del processador

Per revisar el rendiment de l'equip ens podem centrar en el consum de CPU i memòria utilitzada pels programes executats en aquell moment. Tant un alt nivell de la CPU com de la memòria utilitzada produiran lentitud en el funcionament de l'equip i de les tasques associades. Cada programa executat consumeix una part fixa de memòria, mentre que la CPU varia en funció dels processos simultanis que s'estiguin executant.


Per revisar el rendiment del processador hem de clicar simultàniament les tecles "Ctrl + Shift + Esc" (malgrat que també podem accedir-hi indirectament a través del més conegut "Ctrl + Alt + Supr", seleccionant la pestanya "Administrador de tasques"). També podeu utilitzar aplicacions que us permeten controlar i optimitzar la CPU , així com la memòria i altres dispositius de l'ordinador com els discos durs. Una aplicació al merçat força coneguda és Aida64.

Revisar els espais lliures als dispositius d'emmagatzematge

A continuació us presentem un petit videotutorial que mostra com revisar l'espai lliure de dispositius d'emmagatzematge.Desfragmentació del disc dur

Un disc dur, guarda i esborra dades sobre un espai físic moltíssimes vegades, al llarg de la seva útil. Les dades és guarden en difernts parts del dis dur, i quan s'esborren allibaren aquest espai. El manteniment del disc dur de l'ordinador, en aquest aspecte, és força important, per tal que les dades no estiguin cada vegades més fragmentades. Aquest procés s'anomena desfragmentació del disc dur i amb l'execució d'aquest procés, aconseguim alliberar espai del disc dur, optimitzar la velocitat d'accés a les dades i augmentar la vida útil dels disc dur, al decrementar el nombre de vegades que els capçals del disc dur han de fer per llegir les dades a les que volem accedir.


Podeu trobar més informació d'aquest procés al següent enllaç.