Valorar la importància de realitzar un manteniment


Realitzar un bon manteniment del nostre ordinador és bàsic si volem treure-li el màxim profit i allargar la seva vida útil.

Alguns consells per realitzar un bon manteniment podrien ser:

  • Realitzar un manteniment físic de la màquina i els perifèrics. Podeu trobar un interessant article amb consells bàsics al següent: enllaç
  • Guardar només aquella informació que ens sigui necessària i evitar convertir l'ordinador en un magatzem de dades que no ens són útils.
  • Instal·lar només els programes que utilitzarem i desinstal·lar els no utilitzats de manera adequada (podeu veure un petit tutorial sobre aquest fet seguint aquest enllaç).
  • Tenir instal·lat i actualitzat un programari de seguretat que ens ajudi a prevenir l'existència de programari maliciós, el qual afecta seriosament el rendiment del nostre ordinador i pot arribar a inutilitzar-lo. Per més informació entorn de programari de seguretat, podeu consultar l'apartat d'aquests materials titulat la seguretat al món digital.