Emprar la xarxa per compartir recursos

La xarxa pot ser emprada per compartir recursos a diferents nivells.

  • A nivell local podem configurar els nostres dispositius per tal que existeixin certs recursos (com per exemple, carpetes amb informació) als quals puguem accedir des de diferents dispositius (per exemple, des de tots els ordinadors de la nostra llar).
  • A nivell global podem fer ús de les utilitats que ens proporciona Internet per tal de compartir recursos (mitjançant "wikis", blocs, fòrums…) amb la resta del món de manera pública o restringida.

A continuació es presenta un videotutorial que mostra com compartir carpetes dins d'una xarxa local.