Instal·lar i configurar de manera adient dispositius perifèrics

Tal i com comentàvem anteriorment, és habitual que els dispositius més usats (com ara les memòries USB) disposin de la tecnologia “Plug and play”, que ens permet poder utilitzar un dispositiu sense necessitat de configurar el nostre ordinador. Amb tot, també es pot donar el cas, en dispositius menys habituals, d'haver de procedir a configurar els "drivers" de certs dispositius.

A continuació es presenta un tutorial on es mostra la instal·lació i la configuració d'una tauleta digital.


Altres perifèrics que en alguna ocasió caldrà instal·lar adequadament són les impressores i els escàners. Normalment són aparells detectats automàticament pel sistema operatiu de l'ordinador que comencen a funcionar sense problemes. En cas que no es produeixi aquesta detecció, cal utilitzar el programa d'instal·lació que generalment va amb un CD.

Les impressores 3D

Una impressora 3D és una màquina que serveix per produir representacions 3D físiques de models creats per ordinador, mitjançant una tècnica anomenada fabricació additiva. Sorgeixen amb la necessitat de crear prototips d'una manera més ràpida i econòmica del que es feia fins llavors, a partir d'arxius de disseny assistit per computador (CAD).

Gràcies a la reducció dels costos i l'increment dels materials i tecnologies disponibles, la impressió 3D està incrementant la seva presència no només en l'àmbit industrial, sinó també domèstic i formatiu.

Algunes companyies venen les impressores 3D per peces per tal que els usuaris les construeixin. Amb una impressora 3D es poden imprimir les peces per fabricar una altra impressora 3D idèntica a la primera.

Una vegada muntada, es configura amb l'ajuda d'un ordinador, seguint una sèrie de passos que varien en funció del model.

Més informació a impressores 3D