Conceptes avançats de sistemes operatius

Pràctiques

  • Pràctica 1: Instal·lar i configurar de manera adient dispositius perifèrics
  • Pràctica 2: Instal·lar, gestionar i desinstal·lar programari
  • Pràctica 4: Emprar la compressió i descompressió de fitxers
  • Pràctica 5: Conèixer els avantatges i inconvenients de comprimir informació
  • Pràctica 6: Valorar la importància de realitzar un manteniment
  • Pràctica 7: Conèixer diferents metodologies per mantenir el sistema informàtic
  • Pràctica 8: Configurar i personalitzar elements del sistema