Funcionament i principals característiques de les xarxes sense cable


Les xarxes sense fil permeten que els diferents elements d'una xarxa estiguin interconnectats entre si i/o a la xarxa d'Internet, permetent l'intercanvi de dades, sense necessitat d'un mitjà físic com és el cable.


Aquesta tecnologia es troba en contínua actualització aconseguint majors velocitats de transmissió dia a dia. Com tot element sense cable, el seu principal avantatge radica en la possibilitat de mobilitat dels diferents dispositius electrònics, els quals es poden moure lliurement sense necessitat d'estar connectats físicament a un punt concret. A més, la menor necessitat d'infraestructura de telecomunicacions implica una menor despesa econòmica a l'hora d'instal·lar la xarxa.

Per tal de poder-nos connectar sense cables, és necessari la participació dels elements anomenats punts d'accés, que són antenes repetidores de senyal. Aquests elements emeten senyals que són recollits pels diferents dispositius inal·làmbrics, com per exemple la tarja que porten integrada els ordinadors portàtils.


Algunes de les principals tecnologies de connexió sense cables són les següents:

  • Wi-Fi. És la més coneguda en el nostre entorn, present a gran part dels nostres dispositius (portàtils, telèfons intel·ligents, tauletes…). El nom prové de Wi-Fi Alliance, una organització comercial que certifica estàndards relacionats amb xarxes sense cables en dispositius electrònics. La tecnologia Wi-fi no ha prat d'evolucionar i millorar les seves prestacions, sobre tot, en velocitat d'accés. Podeu trobar els diferents estàndars en aquest enllaç. Aquests tipus de xarxes les desenvolupa el grup IEEE 802.11

  • Bluetooth. Es tracta d'una tecnologia que permet intercanvi de dades entre dispositius mitjançant radiofreqüència. A diferència de l'anterior, aquesta tecnologia permet la connexió d'aparells situats a una distància petita entre ells utilitzant molt poca energia, i, per això és molt utilitzada per crear xarxes inalàmbriques personals WPAN i les desenvolupen el grup IEEE 802.15.

  • Infrarrojos o IrDA. La tecnologia d'infrarojos ens permet el traspàs de dades entre dos dispositius, els quals un fa d'emissor i l'altre de receptor, sent els dos imprescindibles per a establir la comunicació.

  • GSM. El Sistema Global per a les Comunicacions Mòbils (Global System for Mobile communications, en anglès) és un sistema estàndard de telefonia mòbil digital que integra diverses funcions, com ara navegar per la xarxa, consultar el correu electrònic o enviar SMS. Es considera un estàndard de segona generació, també anomenat 2G. L'arribada de la 3G o UMTS va implicar, entre d'altres, una millora substancial en la velocitat de navegació, que la 4G (quarta generació de tecnologies de telefonia mòbil, la qual es basa completament en IP) torna a superar (proporcionant velocitats majors 100 MB/s en moviment i 1 GB/s en repòs). A l'any 2020 està previstel desplegament de la tecnologia 5G que permetrà velocitats de descarrega mínimes de 20 Gbps y 10 Gbps de pujada, i una latència de 4 ms. Podeu llegir informació complementària del 5G en aquest enllaç.

Consell quan es treballa amb les xarxes sense cable desconegudes

Hi ha punts d'accés wifi oberts en llocs públics com hotels, restaurants, aeroports, etc. Connectar-se a una xarxa wifi oberta pot posar en perill la informació que conté el vostre dispositiu

Els “hot spots” o punts d’accés públics a Internet són les xarxes que hi ha presents en bars, restaurants, edificis públics i carrers. Alguns demanen paraula de pas, altres no, però gairebé tots són susceptibles de que els hackers hi ingressin i s’apoderin del que fa un mentre roman connectat, sense que l’usuari se n’adoni.

Les recomanacions dels experts passen perquè els usuaris configurin els seus dispositius per tal que demanin permís abans de connectar-se a una xarxa sense fils; tenir les darreres actualitzacions de programari disponibles; instal·lar anti-virus; evitar les xarxes wifi públiques, especialment si no semblen de confiança; utilitzar una connexió VPN; i sobretot fer servir el sentit comú i no realitzar transaccions bancàries o altres tràmits delicats.