Conèixer una breu història de les xarxes

Molts i moltes de nosaltres no vam sentir parlar d'Internet fins als anys 90 i no vam entendre el concepte fins que ens vam posar davant d´un ordinador i vam començar a interactuar-hi. Però la història es remunta molt més enllà.


Les xarxes naixen de la possibilitat d'interconnectar diversos ordinadors entre si de manera que puguin intercanviar dades. La xarxa més antiga és l'anomenada ARPA ("Advanced Research Projects Agency"), la qual va néixer l'any 1966 a petició del govern d'Estats Units i amb l'objectiu de descentralitzar l'emmagatzematge de la informació.

Partint del projecte ARPA, l'any 1969 es va crear la primera xarxa que enllaçava les universitats d'UCLA i Standford per mitjà d'una línia telefònica commutada.

Al llarg de les següents dècades es van realitzar grans avenços, gràcies als esforços individuals i institucionals, que portaren al desenvolupament de diferents protocols de xarxa, per exemple el TCP/IP.

L'any 1990 un equip coordinat per Tim Berners-Lee, el qual va ser creador del llenguatge HTML, construí el primer client web (al qual va anomenar "World Wide Web").

Actualment, el nombre de persones que utilitzen Internet a nivell mundial supera els mil cinc-cents milions.

Per a més informació podeu consultar l'article "Historia de Internet" de la Viquipèdia fent clic en aquest enllaç o bé al següent enllaç.