Conèixer les últimes tecnologies sobre tecnologia mòbil

La tecnologia mòbil és un camp que avança cada dia, gràcies a la gran inversió que s'hi fa i a l'alta qualificació dels i de les professionals que hi treballen.


Dins de la tecnologia mòbil, el camp amb més auge és el de la telefonia, la qual està immersa en el desenvolupament de la seva cinquena generació de terminals, concepte més conegut amb les sigles 5G.


Aquest concepte implica poder treure el màxim profit al nostre aparell, tot aprofitant les possibilitats d'Internet a molt alta velocitat, el que permetrà operar en fluxos de dades molt altes en temps real, millor connectivitat i menor latència. Podeu llegir algunes de les millores que comporta en aquest enllaç
La tecnologia 5G permet connectar milers i milers d'objectes intel·ligents, integrant la tecnologia d'internet de les coses (IoT) a les nostres societats i incorporant multituts de nous serveis a la nostre vida. Trobareu més informació sobre les IoT a l'Internet de les coses: dispositius i connectivitat al mòdul 9.

Una altra línia de desenvolupament altament interessant és incorporar nous avanços tecnologics i posar-los a disposició de la ciutadania, buscant que l'ús d'aquestes tecnologies sigui un fet profitós que faci la vida una mica més còmoda. Per exemple, es tracta de les noves aplicacions que permeten pagar petites compres a través del telèfon mòbil o aquelles que permeten que les persones cegues puguin interactuar amb un caixer automàtic des del seu telèfon, la tecnologia de https://ca.wikipedia.org/wiki/Realitat_augmentada també s'està incorporant als dispositius mòbils.