Emprar l'agenda electrònica i sincronitzar-la amb l'ordinador


Tal i com succeeix amb molts dels dispositius mòbils actuals, les agendes electròniques es podien sincronitzar amb l'ordinador i usualment no calia cap instal·lació prèvia d'un programari, no obstant si era necessari instal·lar algun tipus de programari, era subministrat pel fabricant i s'havia d'instal·lar abans de connectar-la per per primera vegada a l'ordinador.


A l'hora de sincronitzar l'agenda electrònica amb l'ordinador, es pot fer referència a l'intercanvi de dos tipus de dades:

  • Els contactes. És a dir, les dades personals d'altres persones que tenim desades en els nostres dispositius.
  • El calendari, incloent les cites i esdeveniments que el componen.