Gestos multitàctils en dispositius mòbils

Per iniciar-vos en el tema, consulteu els termes bàsics de la gestualitat en els dispositius mòbils.

A més dels gestos bàsics que heu vist a la pàgina anterior, la publicació es diu Gestos tàctils en dispositius mòbils en descriu alguns altres més complexos.


S'estan desenvolupant investigacions i experiments per a incorporar nous gestos per a interaccionar amb els dispositius tàctils i ben aviat la sèrie es veurà incrementada amb noves possibilitats.