La gestualitat en els dispositius tàctils

Les pantalles tàctils permeten la interacció de l'usuari amb el dispositiu mitjançant un contacte directe sobre la seva superfície, ja sigui amb els dits o amb un llapis o estilet.

Els gestos bàsics consisteixen en moviments simples amb els dits sobre la pantalla per a realitzar accions com desbloquejar, ampliar o reduir, executar una ordre, anar d'un lloc a un altre, etc.

El 2014 el Centre de Terminologia de Catalunya, TERMCAT, va publicar un díptic il·lustrant els gestos tàctils en els dispositius mòbils i explicant la seva funció.

La publicació es diu Gestos tàctils en dispositius mòbils i és molt gràfica i entenedora. Aquí hi ha alguns exemples:


Altres gestos igualment útils i habituals són aquests:

Arrossegar: moure de lloc un element de la pantalla desplaçant la punta del dit que hi fa pressió.

Arrossegar el dit: desplaçar la punta del dit per la pantalla, en qualsevol direcció, exercint-hi una certa pressió i sense perdre el contacte amb la superfície. Serveix per a desbloquejar-lo quan està en mode d'estalvi.

Pinçar, ajuntar o tancar els dits: tocar una zona de la pantalla amb la punta de dos dits o més fent el moviment de reunir-los sense deixar de mantenir el contacte amb la superfície i exercint-hi una certa pressió. Generalment es pinça per empetitir o allunyar allò que es visualitza (una fotografia, un text, la mida del navegador…).

Despinçar, obrir o separar els dits**: moviment contrari a l'anterior, per apropar o engrandir allò que es visualitza.


Imatges de la capçalera de Federico Cerdà, sota llicència Creative Commons, iconsplace