Conceptes bàsics de seguretat

Pràctiques

  • Pràctica 2: Comprendre el concepte de programari maliciós
  • Pràctica 3: Conèixer i configurar sistemes de protecció
  • Pràctica 4: Prendre consciència de la importància d’actualitzar els mecanismes de seguretat