Emmagatzemar a les unitats de CD i DVD, fent servir gravadores i regravadores

Els CD i els DVD són suports òptics que ens permeten emmagatzemar dades de qualsevol tipus.

El CD Es va emprar originàriament per conservar àudio i més tard es va començar a fer servir com a suport per distribuir programari. Des que van aparèixer les gravadores de CD a preu assequible, els CD van desplaçar els antics disquets gràcies a la facilitat de gravació i transport de la informació en aquest suport. Habitualment, es fan servir per guardar de forma duradora la informació i les còpies de seguretat dels arxius del nostre ordinador. N´hi ha de diferents tipologies, mides -encara que la més habitual és la 12 cm. de diàmetre- i capacitats -que van des del 215 Mb als 875 Mb-:

  • CD-Rom: no és gravable. El programari ens arriba sovint en aquest format.
  • CD-R: gravable, només un cop.
  • CD-RW: és regravable (amb la gravadora adequada) tantes vegades com sigui necessari.

El DVD En el seu origen, es feien servir per emmagatzemar pel·lícules, ja que tenen més capacitat que el CD i les mateixes prestacions. En l'actualitat aquest ús encara és vigent, tot i que també s'aprofita la seva gran capacitat d'emmagatzematge per guardar una gran quantitat de dades.

N´hi ha de diferents tipologies -fins i tot n'hi ha que graven per ambdues cares- i capacitats. Cal tenir en compte les característiques de la nostra gravadora (habitualment s'assenyalen en la seva carcassa, on figurarà per escrit el tipus de DVD que poden gravar).

  • DVD: no és gravable. Les pel·lícules ens arriben sovint en aquest format.
  • DVD-R: es pot gravar una vegada.
  • DVD-RW: es pot gravar diverses vegades.
  • DVD+R: es pot gravar una vegada.
  • DVD+RW: es pot gravar diverses vegades.
  • DVD-RAM: es pot gravar diverses vegades. És un format semblant als discos extraïbles i funciona com a tal en els ordinadors.