Emmagatzemar als disquets

Els disquets són elements d'emmagatzematge (fets de plàstic i que contenen una placa magnètica circular sobre la qual es graven les dades) que actualment ja han quedat obsolets a causa de la seva reduïda capacitat (el disquet de 3,5” té una capacitat d’1,44 Mb), la qual va ser molt valorada en el seu moment però inadequada pel volum de dades que movem actualment.


Per accedir al desament de dades en un disquet, s'ha d'introduir aquest en una ranura horitzontal situada a la part davantera de la torre de l'ordinador. A l'hora de desar la informació, cal seleccionar la unitat A:. m6p2